Yleiset ehdot

Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

Tilaajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt tai hänellä tulee olla huoltajan lupa ostaakseen tuotteita.

Asiakas vastaa siitä, että hän ei aiheuta häiriötä palvelun muille käyttäjille eikä loukkaa muiden oikeuksia. Asiakas vastaa palveluiden käytöstä aiheutuvista kustannuksista ja käyttömaksuista.

Asiakkaalla ei ole oikeutta luovuttaa käyttäjätunnustaan ja salasanaansa muiden käyttöön ja mikäli näin käy on Horse&Human Balancen oikeus sulkea asiakkaan tili.

Asiakas vastaa mahdollisen riittämättömän tietoturvansa aiheuttamista seurauksista sekä verkkoon tahallaan tai tuottamuksellisesti aiheuttamiensa virusten tai muiden haitallisten toimintojen aiheuttamista kuluista.

Asiakas vastaa palveluun lataamistaan materiaaleista ja niiden tekijän-, tavaramerkki-, patentti- ja muista oikeuksista.

Jos tuotteita tai palveluita käytetään tarkoituksella lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai se vaihingoittaa Horse&Human Balancen tai sen taustavoimien mainetta, asiakas vastaa kaikista aiheutuneista vahingoista.

Horse&Human Balancen oikeudet ja velvollisuudet

Horse&Human Balancella on oikeus tuottaa palveluita parhaaksi katsomallaan tavalla sekä oikeus muuttaa niiden sisältöä ilman erillistä ilmoitusta.

Horse&Human Balance ei vastaa asiakkaan laitteiden tai ohjelmien toimivuudesta ja yhteensopivuudesta.

Horse&Human Balancella on oikeus viivytyksettä ja ilman etukäteisilmoitusta keskeyttää sellaisen palvelun tuottaminen sekä poistaa materiaali, joka rikkoo voimassa olevaa lainsäädäntöä, sopimusehtoja tai hyviä tapoja.

Horse&Human Balance ei vastaa mahdollisesti asiakkaalle välillisesti tai epäsuorasti aiheutuvista vahingoista, jotka aiheutuvat ylivoimaisista esteistä, maksuttomista palveluista, vähäisistä vioista tai puutteista tai muiden (asiakkaan tai kolmansien osapuolien) vastuulla olevista asioista.

Verkkokurssimateriaalien kuvien ja videoiden kopiointi on kielletty.